top of page

Wie ben ik?

Welkom op mijn website! Ik stel me graag even aan je voor.

In 2006 studeerde ik af als psychologe aan de KU Leuven en ging ik aan de slag in het onderwijs. Daar heb ik een ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van leerlingen, studenten en leerkrachten, zowel in het secundair onderwijs als in het volwassenenonderwijs. 

Sinds 2020 kan je ook bij mij terecht voor eerstelijnspsychologische zorg en psychotherapie. 

Foto Dorien Roelen.jpg

Aanpak

Ik begeleid jongeren en volwassenen die vastlopen in het dagelijks leven en zelf niet meer weten hoe ze tot een oplossing kunnen komen. Samen gaan we op zoek naar jouw mogelijkheden om je problemen weer het hoofd te kunnen bieden.

 

Wat wil je graag veranderen? Waar wil je naartoe? Waar droom je van? ...
Samen brengen we jouw gewenste toekomst in kaart en gaan we op zoek naar jouw sterktes, talenten, steun- en hulpbronnen en hoe je deze kan inzetten om jouw doelen te bereiken.

Ik geloof heel sterk in de veerkracht van mensen en wil jou graag begeleiden om jouw veerkracht te versterken!

Hiervoor maak ik gebruik van technieken en oefeningen uit de oplossingsgerichte therapie en ACT (Acceptance And Commitment Therapy)..

Opleidingen

 • Master psychologie (Katholieke Universiteit Leuven)

 • Postgraduaat Oplossingsgerichte counseling (Korzybski Intituut)

 • Postgraduaat Oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie (Korzybski Instituut)

 • Basisopleiding Acceptance and commitment therapy (ACT) (ACT-Academie)

 • Specifieke lerarenopleiding (CVO Horito)

 • Tweejarige opleiding Oplossingsgericht werken (VCLB Vormingscentrum)

 • Opleiding tot faalangstreductietrainer (Erna Van den Eynde)

 • Stressbeheersing (ISW Limits)

 • Suïcidepreventie bij jongeren (CGG)

 • Omgaan met pesten in het secundair onderwijs (CNO)

 • Drugspreventie op school (De Sleutel)

 • Leren en motivatie in het secundair onderwijs (VCLB Vormingscentrum)

 • Handelingsgericht werken (VCLB Vormingscentrum)

 • Oplossingsgericht aan de slag met (on)gemotiveerde jongeren (CNO)

Erkenningen

 • Erkenningsnummer Psychologencommissie: 832107100

 • Visum klinische psychologie: 295690

 • RIZIV nummer: 70201076000

 • Ondernemingsnummer: 0886.284.248

 • Lid van de Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte en systemische therapie, opvoedkunde en coaching (VVDO)

bottom of page